You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

CIT - obniżona stawka 9%


Data publikacji: 01-01-2019

Obniżona stawka CIT dotyczy wyłącznie przychodów (dochodów) innych niż kapitałowe, w przypadku przychodów (dochodów) kapitałowych zastosowanie znajdzie podstawowa stawka CIT 19%.

Z obniżonej stawki 9% skorzystać mogą podatnicy, u których przychody w danym roku podatkowym nie przekroczyły równowartości 1,2 mln EURO (przeliczonej według średniego kursu NBP z pierwszego dnia roboczego roku podatkowego w zaokrągleniu do 1000 zł) oraz posiadają status małego podatnika (przychód za poprzedni rok podatkowy nie przekroczył 1,2 mln EURO). Dotyczy to także podatników rozpoczynających działalność w roku podatkowym o ile nie przekroczą limitu przychodów 1,2 mln. EURO.

Z obniżonej stawki nie będa mogli skorzystać między innymi podatnicy wnoszący lub otrzymujący aport w postaci przedsiębiorstwa lub jego składników majątkowych jeśli ich łączna wartość przekroczy 10 tyś EURO oraz składników majątkowych pochodzących z likwidacji innych podatników.

W ciagu roku obniżoną stawkę stosuje się do zaliczek za miesiące / kwartały w których narastająca wartość przychodów liczona od początku roku nie przekroczy limitu 1,2 mln EURO. W przypadku przekroczenia limitu od następnego miesiąca lub kwartału stosuje się stawkę standardową 19%.


Powrót