You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Strefa Klienta

Bądź na bieżąco.

Zapoznaj się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi obsługi księgowej Twojej Frimy.
Informacje bieżące

05-12-2017 - ZMIANY W WYNAGRODZENIACH 2018 - dotyczy pracodawców i zleceniodawców

05-12-2017 - INWENTARYCJA ROCZNA 2017 - obowiązek przeprowadzenia spisu z natury na 31-12-2017

25-10-2017 - JPK 2018 - dotyczy wszystkich przedsiębiorców prowadzacych działalność gospodarczą

25-10-2017 - INDYWIDUALNY RACHUNEK ZUS OD 2018 - dotyczy wszystkich przedsiębiorców prowadzacych działalność gospodarczą

Informacje archiwalne

23-01-2017 - WAŻNE ZMIANY W USTAWIE O VAT - informacja dotyczy czynnych podatników VAT

01-01-2017 - DEKLARACJE ROCZNE 2016, PIT36, PIT36L - informacja dotyczy osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą

01-01-2017 - DEKLARACJA ROCZNA CIT-8 2016, SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2016 - informacja dotyczy podmiotów prawnych zobowiązanych do sporządzania sprzawozdań finansowych

01-12-2016 - MINIMALNA STAWKA GODZINOWA 2017 - minimalne wynagrodzenie z tytułu umów zleceń i umów o świadczenie usług: 13 zł brutto

01-12-2016 - INWENTARYCJA ROCZNA 2016 - obowiązek przeprowadzenia spisu z natury na 31-12-2016