You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

LIKWIDACJA DEKLARACJI VAT7 I VAT7K


Data publikacji: 01-12-2019

Termin wejścia w życie: 01-04-2020 lub 01-07-2020

Dotychczasowe deklaracje VAT7 i VAT7K zostaną zastąpione odpowiednio plikami JPK_V7M i JPK_V7K. Zawartość plików zostanie odpowiednio rozbudowana, jak do tej pory, pliki będą składane za okresy miesięczne. Pierwsze pliki w nowej formule zostaną wygenerowane i złożone w rozliczeniu za 04-2020, a w przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorców w rozliczeniu za 07-2020. Pozostałe deklaracje VAT (między innymi: VAT-UE, VAT-UEK) będą składane jak do tej pory.

Korekty plików JPK_VAT

Wprowadzono 14 dniowy termin na dokonanie korekty w związku ze stwierdzeniem błędów i innych niezgodności w przesłanych plikach JPK_VAT. Urząd skarbowy będzie mógł wezwać podatnika do dokonania korekty w przypadku stwierdzenia błędów uniemożliwiających przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości transakcji. Korekty takiej należy dokonać w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. W przypadku uchybienia tego terminu za każdy błąd nałożona zostanie kara w wysokości 500 zł.


Powrót