You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Księgowość online

Elektroniczna wymiana dokumentów Klient - Biuro za pośrednictwem usługi google drive.

Księgowość online to dostęp do dedykowanego folderu Firmowego, gdzie znajdziesz wszystkie ewidencje księgowe oraz archiwum zaksięgowanych dokumentów. Dokumenty do rozliczenia zamieszczasz w odpowiednim katalogu na pulpicie swojego komputera i niemal natychmiast może je obejrzeć księgowa.

70% naszych klientów dostarcza dokumenty do księgowania w formie elektronicznej. Usługi księgowe online są dla nich wygodnym rozwiązaniem

Dedykowany folder Firmowy

  • Klient gromadzi dokumenty do księgowania w formie elektronicznej w dedykowanym folderze firmowym udostępnionym przez Biuro za pośrednictwem usługi GOOGLE DRIVE.

  • Dane Klient - Biuro synchronizują się automatycznie. Biuro niemal natychmiast uzyskuje dostęp do zgromadzonej dokumentacji.

  • Biuro dokonuje księgowań i sporządza odpowiednie raporty w formie plików pdf. Pliki udostępniane są w folderze firmowym Klienta.

  • Klient uzyskuje dostęp zarówno do bieżących jak i archiwalnych rozliczeń sporządzonych przez Biuro. Może także przeglądać zaksięgowane przez Biuro faktury i rachunki.

  • Klient może korzystać ze swojego folderu firmowego z dowolnego urządzenia obsługującego połączenia internetowe (komputer, laptop, tablet, etc).

  • Bezpieczeństwo danych - kopie plików przechowywane są na zabezpieczonych serwerach. Nieoczekiwana awaria komputera nie powoduje utraty danych księgowych.
  • Folder firmowy - poszczególne katalogi: Dokumenty do księgowania, Rozliczenia miesięczne, Ewidencje księgowe, etc.

    Folder Firmowy - archiwum zaksięgowanych dokumentów, faktury uporządkowane według miesięcy.